Stichting Muziektheaterstuk Cuypers

De Stichting Muziektheaterstuk Cuypers is opgericht op 12-06-2019 met als doel ‘het doen uitvoeren van een muziektheaterstuk en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Missie

Het organiseren van 6 voorstellingen over het leven en werk van architect Pierre Cuypers.
Met  acteurs en zangers, zowel professionals als amateurs, maart 2022 in de grote zaal van het Theater De Oranjerie.
Zaalcapaciteit: 750 zitplaatsen.
Doelgroep: iedereen vanaf 10 jaar

Visie

Wij willen zoveel mogelijk mensen een kwalitatief hoogstaande muziektheatervoorstelling laten beleven over het levensverhaal
van de Roermondse ereburger en architect Pierre Cuypers, ter ere van diens 100-jarige sterfdag.

Doelstelling

Het organiseren van 6 voorstellingen over het leven en werk van architect Pierre Cuypers.
Met 34 acteurs en zangers (10 hoofd- en bijrollen, 24 in het ensemble), zowel professionals als amateurs.
Dit vanwege de 100 jarige sterfdag van de Roermondse ereburger en architect.

Ambitie

Talentontwikkeling

In de brede zin van het woord omdat de combinatie van dans, toneel en muziek het mogelijk maakt dat deelnemers, die normaal alleen bij een toneelclub of koor zitten, nu ook met een andere discipline aan de slag gaan. Van elkaar gaan leren. Tevens we willen we graag ook een springplank zijn voor amateurs die normaal in een klein zaaltje in het dorp optreden. Zij kunnen hun talent aan een groter publiek showen en oefenen voor een (eventuele) vervolgopleiding. Middels open-audities krijgt talent uit de gehele provincie/regio de kans om deel te nemen als hoofdrolspeler of kan in het ensemble plaatsnemen. Ook het orkest, hoofdzakelijk bestaande uit amateurs, gestuurd en aangevuld door professionals, zullen in alle voorstellingen live spelen en het orkest is geïntegreerd in het decor.

Cultureel erfgoed

In Roermond bevindt zich het oude woonhuis en atelier/werkplaats van Pierre Cuypers, de architect die o.a. het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam heeft ontworpen. Zijn bijzondere werk en zijn levensverhaal willen we graag doorgeven. Zijn levensverhaal en typische stijl zullen terugkomen in de vormgeving van de productie. 2021 is het Cuypersjaar in Roermond. De culturele instellingen van de stad sluiten aan op dit thema, waardoor er nog veel meer veel te leren en te beleven valt over Pierre Cuypers.

Culturele publieksparticipatie

Bij het Muziektheater Cuypers willen we niet alleen het publiek amuseren met een mooie muzikale voorstelling. Voor de geïnteresseerden zijn er tal van mogelijkheden om daadwerkelijk mee te doen aan deze productie over Roermonds beroemdste architect. Er zijn vrijwilligers nodig om voor- en achter de schermen mee te werken, denk daarbij aan decor, grime, kostuums, rekwisieten, pr.
Deze vrijwilligers worden op allerlei mogelijke manieren betrokken bij het tot stand komen van het muziektheater. 

Samenwerking tussen professionals en amateurs creëren

Zowel het artistieke team als enkele hoofdrolspelers zijn professionals die de amateurs mee op sleeptouw nemen bij het maken van deze grote productie. Met elkaar en van elkaar gaat er geleerd worden, omdat we multidisciplinair werken. Iedereen op de speelvloer doet mee aan choreografieën. Alles loopt in elkaar over. Het één kan dus niet zonder het ander.
Voorbeeld van achter de schermen is dat de amateurs die komen helpen met grimeren eerst een aantal avonden training krijgen van een professional, Ton Nizet, die ook het script schrijft. Ton leert hen schmink technieken. Zeker in deze productie waar veel met pruiken wordt gewerkt en spelers gedurende de voorstelling steeds ouder worden gemaakt, valt er veel te grimeren.

Team

Schrijver

Ton Nizet

Componist & muzikaal leider

Ron Antens 

Regie en Artistiek leider

Bart Segers

Regie assistent

Helma Brassë & Elize Ogrinc

Producent

Henk Sillen

Vocal coach & koorleider

Sandra Halmans

ART-team

Decor: Joep Wielders
Lichtontwerper: Roland de Jong
Kostuums & grime: Ton Nizet
Kostuums assistente: Mirjam Niessen & Diana Wirtz
Choreografe en hoofddans: Nadine Sampers
Websitebouwer: Nettt, Marc Hensen
Grafisch en huisstijl ontwerper: Arsprintmedia, Jeroen van Beek

Communicatie & PR

Externe communicatie en pers: Anita Douven
Digitale media en content creator: Experience Excellence, Richelle Beerens

Beeldmateriaal met dank aan het Cuypershuis te Roermond.

Financiële Paragraaf

De gelden die nodig zijn om deze productie te bekostigen komen van resette verkoop entree kaarten, subsidies en sponsoring vanuit het bedrijfsleven.

Bestuur

Voorzitter: Jeanine Deckers
Secretaris: Norbert van Dooren
Penningmeester: Bart van Zijl
Lid: Henk Luiten

Stichting Muziektheaterstuk Cuypers
Koolstraat 17
6041 EJ Roermond

Culturele ANBI: 860125592
KvK nummer: 75058995
BTW nummer: NL8601.25.592.B01
Banknummer: NL36RABO 0345843304
t.n.v. Stichting Muziektheaterstuk Cuypers

Comité van Aanbeveling

Ger Koopmans
De heer G.P.J. (Ger) Koopmans | Oud gedeputeerde Cultuur, Financiën en Integratie Provincie Limburg


Mevrouw M.J.D. (Rianne) Donders – de Leest | Burgemeester gemeente Roermond

Pierre Cuypers jr jr
De heer P. (Pierre) Cuypers | Oud docent, wethouder en statenlid